07759 976511 / 07796106770 tytwtcleaning@gmail.com

Masnachol

Glanhau masnachol / glanhau swyddfa

Yn dechrau o £36, o leiaf 2 awr
P’un a yw eich swyddfa angen ei un glanhad dwi’n neu ei lanhsu’n rheolaidd, gall ein staff profiadol ddarparu’r hyblygrwydd yr ydych ei angen. Cynnigir contractau tymor byr a hirdymor ar gyfraddau cystadleuol.
Rydym hefyd yn cyflenwi’r holl offer.

Diwedd glanhau tenantiaeth

Yn dechrau o £ 30 ond yn ychwanegol am lanhau’r popty am 2 awr

Diwedd glanhau tenantiaeth yw glanhau’n ddwfn o’ch fflat neu’ch tŷ wedi’i rentu cyn i’r tenantiaid newydd symud i mewn neu symud allan.

Gallwn warantu na fyddwch yn siomedig.

Glanhau ac Air B&B / trosglwyddo cartrefi gwyliau

Yn dechrau am £35, o leiaf 2 awr
Mae gennym wasanaeth glanhau cartrefi gwyliau pwrpasol gyda graddfa pum seren sy’n golygu na fydd yn rhaid i chi boeni am y cyfnod newid hwnnw – gadewch hynny i gyd i ni.
Mae gan ein staff lygad brwd am fanylion a byddant yn sicrhau bod popeth yn berffaith.
Cysylltwch â ni am ragor o fanylion.

CONTACT US

Contact Us